Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Barbara Bartuś:

    ˝Łzami miłości i trwogi/ zlepiam Ojczyznę/ żarłocznie krajaną/ obcym lemieszem/ na skiby/ prywatnego dostatku. (...) Krew wojennych dni/ jeszcze nie wyschła,/ a już ziemia drży/ niepewna jutra. (...) Polsko - moja Ojczyzno˝.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje dzisiejsze wystąpienie pragnę poświęcić niezwykłej osobie, mojej nauczycielce ze szkoły podstawowej, dyrektorce tejże szkoły i poetce ziemi lipińskiej - pani Barbarze Brach, zmarłej niespodziewanie w ubiegłym tygodniu.

    Pani Barbara Brach urodziła się w czasie II wojny światowej w Lipinkach, miejscowości, dla której poświęciła całe swoje życie. Przez 33 lata pracowała w szkole podstawowej, kształcąc młode pokolenia w duchu tradycji i poszanowania kultury rodzimej.

    Sama już od lat licealnych pisała monologi, fraszki, pieśni religijne i świeckie oraz wiersze. Fragment jednego z nich przytoczyłam na wstępie. Nie wybrałam tegoż utworu przypadkowo. Wiersz ˝Moja ta ziemia˝ autorstwa pani Barbary Brach został wyróżniony w XVIII Międzynarodowym Konkursie Poezji ˝Szukamy talentów z prowincji - Wąglany 1999˝. W konkursie tym brało udział 371 poetów z 28 krajów.

    Śp. pani Barbara Brach założyła i od 1985 r. prowadziła zespół obrzędowo-śpiewaczy ˝Lipiniacy˝, zespół, który do tej pory odniósł już wiele sukcesów. Dwa lata temu, dokładnie w lipcu, świętowaliśmy jego srebrny jubileusz.

    Pani Barbara Brach założyła i prowadziła również Dziecięcy Zespół Ludowy ˝Lipowy Kwiat˝. Zarówno zespół ludowy ˝Lipiniacy˝, jak i dziecięcy zespół ˝Lipowy Kwiat˝ dziesiątki razy zajęły czołowe miejsca w czasie najróżniejszych imprez promujących tradycję i kulturę własnego regionu, jak np. ˝Sabałowe Bajania˝, ˝Drużbacka˝ czy ˝Pastuszkowe Kolędowanie˝. Pod kierownictwem pani Barbary zespół ˝Lipiniacy˝ dwukrotnie zdobył nagrodą ministra kultury w Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej.

    Ponadto śp. pani Barbara Brach przez szereg lat współpracowała z redakcjami czasopism: ˝Tygodnik Gorlicki˝, ˝U Nas w Gminie Lipinki˝, ˝Region Jasielski˝. Za swoją poezję była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w konkursach literackich na terenie Polski, m.in. zdobyła ˝Pióro Oficyny Wydawniczej TAD˝, w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim ˝Nasz czas 2001˝ oraz w roku 2005 w V edycji tego konkursu zdobyła I nagrodę. Jej wiersze znajdują się w ponad 60 współautorskich wydaniach. Sama również wydała 5 autorskich tomików wierszy.

    W sierpniu 2002 r. z rąk ministra edukacji narodowej i sportu otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

    Od 1997 r. pani Barbara Brach była członkiem Forum Kobiet Katolickich w Warszawie, a od czerwca 2002 r. była członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Autorów Polskich.

    W jej życiowej postawie słowa z wiersza przez nią napisanego ˝Łaską i szczęściem być mieszkańcem Lipinek, gdzie króluje Cudowna Lipińska Maryja, gdzie rodowe ścieżki i wspomnienia˝ miały szczególne znaczenie. Myślę, że można określić je jej mottem życiowym.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Świętej pamięci pani Barbara Brach nie tylko miała zainteresowania artystyczne, włączała się też w różne inicjatywy. Osobiście wdzięczna jej byłam za udział we wszystkich organizowanych przeze mnie uroczystościach rocznicowych, ale najbardziej moim w sercu pozostanie jej trwanie przy mnie w trudnych chwilach kwietnia 2010 r. I najbardziej przejmujące pozostaną dla mnie jej utwory dotyczące tragedii smoleńskiej.

    Wiadomość o nagłej śmierci pani Barbary Brach przyjęłam więc z ogromną przykrością i żalem. Nasz region, powiat gorlicki, a w szczególności Lipinki straciły wybitną postać o niezwykłej osobowości, straciły swego największego orędownika i przyjaciela o wielkim sercu oraz głębokiej miłości do ojczystej ziemi. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Oświadczenie z dnia 24 lipca 2012 roku.


86 wyświetleń