Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • swietokrzyskie
  • wystapienia


Poseł Jarosław Górczyński - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druki nr 249 i 262). Poseł Jarosław Górczyński:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Jarosław Górczyński - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Jarosław Górczyński:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę.     Po pierwsze, nasza pozycja w regionie i możliwości jej wykorzystania we Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 241). Poseł Beata Kempa:     Dziękuję, panie marszałku.     Przede wszystkim na wstępie, panie ministrze, pragnę podziękować za to, że pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-01 22:53

Zobacz także:Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Poseł Beata Kempa:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Rzeczywiście debata jest dzisiaj bardzo potrzebna i bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-01 22:53

Zobacz także:Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Poseł Maria Zuba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mogę zrozumieć rządy narodów, których przodkowie na kartach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-01 22:53Poseł Sławomir Kopyciński - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Sławomir Kopyciński:     Dziękuję bardzo.     Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym dotknąć sprawy dotyczącej art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ten art. 19 określa maksymalną kwotę wymiaru składek, od której później nie jest odprowadzana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-31 22:16

Zobacz także:Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 241). Poseł Beata Kempa:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zanim przystąpię do przedstawiania projektu, pragnę oświadczyć, że oczywiście mój klub... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-30 08:30

Zobacz także:Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 240). Poseł Beata Kempa:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska wnoszę do pana przewodniczącego... przepraszam, pana marszałka wniosek następującej treści, aby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-30 08:30

Zobacz także:Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Rząd RP renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu Unii Europejskiej z respektowaniem zobowiązań Stron Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokołu z Kioto (druki nr 142 i 251). Poseł Marek Gos:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-29 16:54

Zobacz także:Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 16 marca 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 55) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 202). Poseł Marek Gos:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-21 23:01

Zobacz także: