Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • spc


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011r. (druk nr 2515) - uzasadniają Minister Sprawiedliwości, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.Pierwsze czytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 10:09


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1842) do Podkomisji nadzwyczajnej.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 2415). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 10:35


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 2648). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-26 16:59


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzena poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 15:55


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)

Rozpatrzenie wniosku Prezydiów Komisji o zmianę posła sprawozdawcy upoważnionego do przedstawienia sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku (druki nr 2347 i 2574). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 10:32


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Zaprezentowanie systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu - symulacja rozprawy sądowej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 12:13


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji.Rozpatrzenie wniosku o skierowanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2299) do Podkomisji nadzwyczajnej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 15:02


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)

Zapoznanie się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku (druk nr 2347) - przedstawia Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 14:06


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013 (druk nr 2537) - przedstawia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (druk nr 2549). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 15:11


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2356) - uzasadnia senator Piotr Zientarski.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-08 15:05