Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • spc
  • zdr


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o uzgodnieniu płci (druk nr 3978) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 08:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 3814). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-08 16:59


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Uzupełnienie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy – o uzgodnieniu płci (druk nr 1469). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 12:03


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzena poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 15:55


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie uchwały Karta praw osób z autyzmem (druk nr 380) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Lidia Gądek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 12:05


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 970) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 14:59


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały Karta praw osób z autyzmem (druk nr 380) - uzasadnia poseł Marek Plura. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-06 12:13


Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

„Efekty dwóch nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: z roku 2010 i roku 2011 (druki sejmowe w VI kadencji Sejmu RP 3442 i 3793) oraz efekty działań policji, prokuratury, sądów i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w walce z tzw. dopalaczami”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-10 13:06