Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • spc


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3272). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 09:05


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru kandydata na członka Krajowej Rady Prokuratury (druk nr 3276).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 3270).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 3271). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 13:39


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824 i 3275). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 17:05


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Ligia Krajewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-25 12:03


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (druk nr 3056) - uzasadnia Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 14:01


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Zaopiniowanie wniosków w sprawie powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (druk nr 3225).Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2299). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 15:30


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 2675) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Brygida Kolenda-Łabuś. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 15:05


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk nr 1195) - kontynuacja - referuje przewodniczący... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 16:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o udzielaniu nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych (druk nr 2936) - uzasadnia poseł Jan Bury.Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 12:07


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3058) - uzasadnia poseł Brygida Kolenda-Łabuś.Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3019). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 10:08