Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • spc


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Uzupełnienie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy – o uzgodnieniu płci (druk nr 1469). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 12:03


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3132). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 15:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Informacja Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Prokuratora Generalnego na temat stanu przygotowań do wdrożenia nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego wchodzących w życie 1 lipca 2015 r. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 10:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. (druk nr 2861) - uzasadnia Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych.Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 13:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2356) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Brygida Kolenda-Łabuś. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 09:37


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na członka Trybunału Stanu (druk nr 3051).Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przypadków nieprawidłowości w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-03 15:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1633) oraz senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 2539). - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Zofia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 14:08


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2680) oraz senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2544) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Robert Kropiwnicki.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 10:16


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Sprawiedliwości na temat stanu wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2014 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 11:06


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych.Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat aktualnej sytuacji biegłych sądowych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 11:35