Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Zaprezentowanie systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu - symulacja rozprawy sądowej.


0 wyświetleńZobacz także:


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat aktualnej sytuacji w Ministerstwie oraz stanu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przygotowywanego projektu ustawy o prokuraturze.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat zamierzeń legislacyjnych resortu na drugie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego przedstawionego przez...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Zmiana posła upoważnionego do przedstawienia sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.Dyskusja na temat regulacji prawnych dotyczących tzw....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy