Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • racki
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 1486 i 1545). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Senat zgłosił 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 21:27

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 1407 i 1473). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 15:36

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową (druki nr 1268 i 1464). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 12:19

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 12:19

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (druki nr 1330 i 1346). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Przedłożony projekt ustawy wypełnia treści zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/211, to znaczy nakłada na władze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-16 13:17

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych. Poseł Sprawozdawca Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W trakcie drugiego czytania zgłoszono pięć poprawek. Jedna poprawka jest bardzo daleko idąca. To wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Komisja jest przeciw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 21:19

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 1220 i 1404). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! 22 maja 2013 r. Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, druk nr 1220. Dokładne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 19:03

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (druki nr 1330 i 1346). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Na pytania, które padły na sali, zostały udzielone odpowiedzi. Te odpowiedzi może nie są satysfakcjonujące dla wszystkich, ponieważ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 18:54

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (druki nr 1330 i 1346). Poseł Sprawozdawca Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Komisji Infrastruktury przedstawię sprawozdanie z prac nad ustawą o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 18:23

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1098 i 1343). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! 9 maja 2013 r. Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, druk nr 1343.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 17:45

Zobacz także: