Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • racki
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791 i 2961). Poseł Sprawozdawca Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Komisji Infrastruktury mam zaszczyt złożyć sprawozdanie o komisyjnym projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:34

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk nr 2848). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Przed chwilą słyszeliśmy: było źle, jest źle, będzie źle, a może jeszcze gorzej. Ja twierdzę: było nie tak dobrze, jest nieźle, będzie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 17:51

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druki nr 2890 i 2891). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosowali za przyjęciem w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 14:08

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2812 i 2823). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-26 12:24

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druki nr 2606 i 2800). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 20:34

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2774). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosowali za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-14 15:16

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.

29 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wraz z propozycjami zmian (druk nr 2454) oraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 2640). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 11:54

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 07:54

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2707). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Wyrażając zadowolenie z tego projektu ustawy, nie tylko w swoim własnym imieniu, ale myślę, że i tych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 22:51

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Myślę, że debata jest owocna. W debacie zabrało głos 40 posłów, temat jest trafiony. Jako wnioskodawcy zdajemy sobie sprawę z tego, że ta debata zapewne przyczyni się do lepszego tworzenia prawa w tej dziedzinie.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-17 10:44

Zobacz także: