Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • racki
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Potrzeba poproszenia rządu o złożenie informacji o stanie bezpieczeństwa na polskich drogach wynika ze stanu faktycznego prawie dnia dzisiejszego. Codziennie słyszymy o wypadkach, wypadkach ze skutkiem śmiertelnym, powodowanych przez kierowców... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-17 07:37

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2494 i 2706). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Zanim odniosę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 11:06

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (druki nr 2658 i 2673). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! 7 sierpnia 2014 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Senat do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 16:53

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.˝ (druk nr 2452) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 2558). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 12:41

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

43 punkt porządku dziennego: Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego. Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chyba wszyscy widzimy, że autorytet prokuratury od kilku lat spada. Prokuratorzy mają służyć państwu, a nie destabilizować je poprzez przewlekłe prowadzenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 11:40

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

33 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 2490 i 2506). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Senat zgłosił do ustawy Prawo energetyczne 5 poprawek. Poprawki te zostały rozpatrzone przez Komisję Nadzwyczajną do spraw energetyki i surowców... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 09:17

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

32 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 2491 i 2520). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Senat zgłosił dwie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Komisja Infrastruktury przyjęła obydwie poprawki. Klub Parlamentarny... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 09:08

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2494). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-01 10:57

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki nr 2364, 2436 i 2436-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W trakcie drugiego czytania projektu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wpłynęło 12... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-07 09:36

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki nr 2364 i 2436). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dziękuję podkomisji i całej Komisji Infrastruktury za twórczą pracę nad przedłożonym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 18:46

Zobacz także: