Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • racki
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 01 marca 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA (druk nr 24). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 192). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Na początku lekarz rodzinny miał umowę zapewniającą ciągłą opiekę nad pacjentem przez 24 godziny. Obecnie nie ma nawet ustalonego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 19:00

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Polska prezydencja w okresie trudnych uwarunkowań światowych zakończyła się wieloma osiągnięciami, czego gratuluję.     Pan minister podpisał umowę graniczną z Rosją. Czy zamierza pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 20:09

Zobacz także: