Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • racki
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki nr 2364 i 2436). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosowali za przyjęciem sprawozdania Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 18:36

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki nr 2364 i 2436). Poseł Sprawozdawca Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedstawiona w przedłożeniu rządowym związana jest z wyrokiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 18:22

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 09 maja 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk nr 2364). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-13 22:02

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-11 11:50

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 2134). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do projektu ustawy o zmianie niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-26 19:27

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druki nr 1576 i 2150). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-14 16:25

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 1502 i 2032). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysokie Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-25 13:07

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 758 i 1773). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 21:16

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W 1999 r. powstały dwa nowe samorządy: samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki. Samorząd powiatowy, z racji tego, że był nową jednostką, został od razu, na samym starcie, niedofinansowany - i to niedofinansowany w zakresie wydatkowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-08 12:34

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druk nr 1946). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Od początku działalności powszechne towarzystwa emerytalne mogły... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 09:01

Zobacz także: