Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • racki
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ˝Polskie Koleje Państwowe˝, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 1435 i 1834). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 10:13

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1832 i 1841). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował zgodnie ze sprawozdaniem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-28 11:20

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 22 października 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (druki nr 1650 i 1804). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosować za przedstawionym w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-25 21:20

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druki nr 823 i 1666). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 11:35

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskich projektach ustaw o:   1) zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,   2) zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,   3) zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie innych ustaw,   4) zmianie ustawy o drogach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-30 15:30

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druki nr 1421 i 1721). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-30 13:49

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 1620 i 1631). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosowali zgodnie ze sprawozdaniem Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-29 22:33

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

31 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1513 i 1546). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę oświadczyć, że będziemy głosowali za przyjęciem poprawek 1.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 00:07

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druki nr 827 i 1531). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 11:24

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 1514 i 1547). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Komisja Infrastruktury rozpatrzyła dwie poprawki zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Poprawki te zaakceptowała.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 21:39

Zobacz także: