Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • racki
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1363 i 1369). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! 16 maja 2013 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 22:55

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (druki nr 1248 i 1321). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-24 21:37

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 1046 i 1318). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-24 17:19

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1305 i 1339). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za stanowiskiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-15 12:43

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

16, 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182).   18. Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-14 19:48

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druki nr 806 i 1166). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 15:13

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1035 i 1201). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Rzeczywiście nad ustawą o kierujących pojazdami w tym parlamencie debatowaliśmy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-07 10:37

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka (druki nr 1169 i 1178). Poseł Józef Racki:     Poczekam, żeby zobaczyć, kogoś przywitać.     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do wniosku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-06 15:53

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 07 marca 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1138 i 1145). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-11 17:19

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 07 marca 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1138 i 1145). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy brali udział w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-11 17:19

Zobacz także: