Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • platformaobywatelska
  • swietokrzyskie
  • wystapienia


Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Patomorfologia jest specyficznym działem medycyny, o którym prasa niewiele pisze, a pacjenci niewiele wiedzą. Jednak rola patomorfologów w onkologii jest szczególna ze względu na fakt, że większość diagnoz, rozpoznań pochodzi z ocen... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-22 13:24

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3110 i 3182). Poseł Sprawozdawca Lucjan Marek Pietrzczyk:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Prace w ramach Komisji Infrastruktury nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zawartym w druku nr 3110... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 15:43

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. (druki nr 2861 i 3127). Poseł Renata Janik:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 21:00

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 2986 i 2989). Poseł Sprawozdawca Artur Gierada:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Gospodarki mam zaszczyt przedstawić zawarte w druku nr 2989 sprawozdanie o uchwale Senatu w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-09 08:09

Zobacz także:Poseł Zbigniew Pacelt - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Pawła II (druki nr 1861 i 2931). Poseł Zbigniew Pacelt:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 16:01

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2856 i 2911). Poseł Artur Gierada:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt wyrazić opinię klubu Platformy Obywatelskiej wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 21:35

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 2418 i 2836). Poseł Artur Gierada:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Jak przystało po tak wzorowej pracy w komisji, chcę podziękować wszystkim przedstawicielom klubów, które brały udział w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-12 10:43

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 2418 i 2836). Poseł Sprawozdawca Artur Gierada:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki przedstawić sprawozdanie komisji z prac nad rządowym projektem nowelizacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-08 10:55

Zobacz także:Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2782 i 2820). Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 12:01

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister wspomniał o zwiększaniu środków na działalność statutową jednostek naukowych. Moje pytanie jest związane z tą częścią pana wypowiedzi. Pytanie brzmi: Czy przewidywane jest zwiększenie środków na działalność... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 08:28

Zobacz także: