Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Renata Janik:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Patomorfologia jest specyficznym działem medycyny, o którym prasa niewiele pisze, a pacjenci niewiele wiedzą. Jednak rola patomorfologów w onkologii jest szczególna ze względu na fakt, że większość diagnoz, rozpoznań pochodzi z ocen mikroskopowych tkanek dokonywanych przez patomorfologów. Aby pakiet onkologiczny mógł dobrze funkcjonować, musi być wystarczająca liczba patomorfologów.

    Panie ministrze, jaka jest obecnie liczba patomorfologów w Polsce? Ilu powinno ich być, aby pokryć potrzeby? W końcu, panie ministrze, jakie działania podejmuje Ministerstwo Zdrowia, aby zwiększyć liczbę tych specjalistów? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


156 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy