Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • platformaobywatelska
  • swietokrzyskie
  • wystapienia


Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3352 i 3486). Poseł Artur Gierada:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec nowelizacji ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:52

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o: - senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczaniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 09:37

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3249 i 3443). Poseł Artur Gierada:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeszcze raz bardzo gorąco chciałbym podziękować wszystkim klubom za pracę przy tym projekcie ustawy, za dzisiejsze wnioski. W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-13 14:42

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3249 i 3443). Poseł Sprawozdawca Artur Gierada:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani Prezes! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki przedstawić sprawozdanie zawarte w druku 3443 o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-13 11:04

Zobacz także:
Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340). Poseł Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z satysfakcją przyjmuję pozytywne przyjęcie senackiego projektu ustawy przez wszystkie kluby. Bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 11:09

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3352). Poseł Artur Gierada:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 11:09

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340). Poseł Sprawozdawca Renata Janik:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 08:24

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3274 i 3282). Poseł Sprawozdawca Lucjan Marek Pietrzczyk:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Komisja Infrastruktury - po posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. - wnosi, aby Sejm poprawki Senatu 1. i 3. przyjął,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-12 14:17

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) (druki nr 3198 i 3242). Poseł Artur Gierada:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 20:25

Zobacz także: