Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • platformaobywatelska
  • swietokrzyskie
  • wystapienia


Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 532). Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z pewnością wszyscy na tej sali, i nie tylko na tej sali, wiemy, że gwałt oznacza niewątpliwie traumę. Zgadzam się w całej rozciągłości z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 10:08

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 589 i 598). Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-29 10:11

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 15 czerwca 2012 roku.

22 punkt porządku dziennego: Informacja ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ w 2011 r. (druk nr 305) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 359). Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 21:41

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

10 i 11 punkt porządku dziennego:   10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz rozporządzenia ministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

10 i 11 punkt porządku dziennego:   10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz rozporządzenia ministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 356). Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:     Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Mimo że przed nami długi weekend, a jednak okazuje się, że zainteresowanie zmianą ustawy o samorządzie gminnym jest duże, a głosy są bardzo różne. Słyszałam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-30 22:58

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 356). Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym precyzuje i dostosowuje do rzeczywistości art. 28 rzeczonej ustawy. Jednak ta rzeczywistość pokazuje, że jest ona często... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-30 22:58

Zobacz także:Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 356). Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.     Projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-30 22:58

Zobacz także:Poseł Zbigniew Pacelt - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Zbigniew Pacelt:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jak wielkie jest to przedsięwzięcie, świadczą emocje, jakie towarzyszą tej debacie, jak również debatom, jakie miały miejsce podczas posiedzeń różnych komisji i podkomisji, dotyczącym infrastruktury, zabezpieczenia imprez sportowych i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Artur Gierada:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam dwa krótkie pytania, jedno pytanie do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także: