Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • maslowska
  • prawoisprawiedliwosc


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032). Poseł Gabriela Masłowska:     Wysoka Izbo! Straty wynikające z unikania opodatkowania poprzez nieujawnianie dochodów, od których płacony jest podatek przez osoby fizyczne, szacowany jest na 70... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 16:27

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z druku nr 3032 ma na celu opodatkowanie przychodów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 15:30

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3034 i 3055). Poseł Gabriela Masłowska:     Jak wynika z wielu wypowiedzi przedstawicieli rządu, główną przyczyną likwidacji kopalń, której zamierzacie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-17 14:12

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2769 i 2951). Poseł Gabriela Masłowska:     Mam pytanie: Czy przedłożony projekt reguluje kwestie odległości... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 20:41

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2930 i 2962). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przy okazji tego problemu Wysoka Izba koncentruje się na kwestiach proceduralnych. To, o czym dzisiaj mówimy,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 20:35

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Wysoka Izbo! Ze strony rządu pojawiły się sygnały, obietnice, że państwo będzie się starało pomóc osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 19:31

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska ˝Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013˝ (druk nr 2564) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2894). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Ministrze! Jednym zdaniem skwitował pan prowadzenie współpracy międzynarodowej. Wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-08 22:53

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Ministrze! Na jakiej podstawie rząd PO-PSL ustami pani premier Kopacz określił konkluzje Rady Europy z dni 23 i 24 października jako wielki sukces Polski, skoro wiemy jedynie, podkreślam: jedynie, że wiążącymi celami unijnymi jest redukcja emisji o 40%, OZE mają stanowić 27%... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-01 17:10

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2792 i 2886). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W poselskim projekcie ustawy zawartym w druku nr 2792 zwolnienie od podatku akcyzowego samochodów osobowych będących specjalistycznymi środkami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 11:25

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Mieszkańcy wsi są łudzeni niezwykle wysokimi dochodami z tytułu lokalizacji wiatraków. Mam pytanie: Czy prawdą jest, panie ministrze, że od subwencji, które otrzymują gminy, będą czy są odliczane dochody z lokalizacji wiatraków w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 08:32

Zobacz także: