Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję.

    Wysoka Izbo! Ze strony rządu pojawiły się sygnały, obietnice, że państwo będzie się starało pomóc osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Udało mi się ustalić, że jakieś analizy w tym kierunku są prowadzone. Jeżeli tak, to czy rzeczywiście pojawi się jakieś rozwiązanie ustawodawcze i czy w budżecie na 2015 r. są zapewnione na ten cel środki. Pytam, ponieważ pytają nas o to w biurach poselskich osoby, które są w katastrofalnej sytuacji.

    Następna kwestia. Stan zdrowia dzieci budzi wiele zastrzeżeń, szczególnie pilnej interwencji wymaga sprawa stomatologii. Zlikwidowanie opieki stomatologicznej w szkołach sprawiło, że dostęp do stomatologów został utrudniony, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie rodziców nie stać czy też nie mają możliwości korzystania z takiej stałej opieki dla dzieci. Jednocześnie mamy ogromne możliwości, ogromny potencjał, np. potencjał naukowy. Jeśli chodzi o województwo lubelskie, to jest tam Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego, które niestety nie jest dostatecznie wyposażone. Kolejny rok upominamy się o kwoty z budżetu na poprawę tej sytuacji, ponieważ centrum to swoim zasięgiem obejmuje obszar Polski południowo-wschodniej, jeśli chodzi o studentów, a także jeśli chodzi o świadczone usługi. Wymaga to pilnej interwencji. (Dzwonek) Ja w tej chwili nie mówię już o pieniądzach na budynki, być może takie inwestycje będą w przyszłości prowadzone, ale trzeba poprawić stan wyposażenia. Wobec tego składamy taką poprawkę.

    Pani marszałek, ostatnia sprawa. Alarmujące sygnały...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Dziękuję, pani poseł.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    7% dzieci w szpitalach psychiatrycznych to są dzieci, które trafiają tam z ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Pani poseł, dziękuję bardzo.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Z powodu trudnej sytuacji finansowej w tych ośrodkach dzieci kierowane są do szpitali psychiatrycznych, 7% dzieci. Co rząd zamierza z tym zrobić? (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.


38 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy