Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3034 i 3055).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Jak wynika z wielu wypowiedzi przedstawicieli rządu, główną przyczyną likwidacji kopalń, której zamierzacie dokonać - miejmy nadzieję, że się to nie powiedzie - jest brak środków na inwestycje. W latach 2010-2012 wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego w Polsce to ponad 6 mld zł, poza tymi wszystkimi obciążeniami wynoszącymi pewnie też kilka miliardów, które przekazano do budżetu.

    Mam pytanie: Co korzystając z tych pieniędzy, zrobiliście, jeśli chodzi o inwestowanie w nowoczesne technologie, np. podziemną gazyfikację węgla? Takich technologii polska nauka dostarcza. Czy były jakiekolwiek działania podjęte wówczas, kiedy były takie zyski? I czy teraz są podejmowane takie działania?

    Proszę państwa, nie ma się co oszukiwać. Zgoda rządu na pakiet klimatyczno-energetyczny, czyli politykę półkolonialną wobec Polski, to jest jedna z przyczyn. Druga przyczyna jest taka: Europa nakłada embargo na Rosję, Rosja nakłada embargo na Polskę, a Polska importuje węgiel z Rosji jakby nigdy nic. A gdzie jest zasada wzajemności w stosunkach międzynarodowych? Ale wiadomo, Putin to nasz człowiek na Kremlu. (Dzwonek) Proszę państwa, nie czarujmy się, przyczyny tkwią w nieudolności tego rządu i jego biernym podporządkowaniu się wytycznym Unii Europejskiej. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


64 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy