Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez ministra środowiska ˝Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013˝ (druk nr 2564) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2894).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Ministrze! Jednym zdaniem skwitował pan prowadzenie współpracy międzynarodowej. Wobec tego mam kilka konkretnych pytań i proszę o odpowiedź, jeśli nie dzisiaj, to na piśmie, na wszystkie te pytania.

    Jakie są przyczyny braku działań Ministerstwa Środowiska, a także rządu na rzecz udziału Polski w europejskiej polityce transportowej w zakresie żeglugi śródlądowej oraz ujęcia kluczowych odcinków polskich dróg wodnych w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T? Chodzi tutaj o takie drogi wodne jak przede wszystkim odrzańska droga wodna Odra - Dunaj, droga wodna E40 Gdańsk - Wisła - Bug - Dniepr - Morze Czarne oraz E70 Odra - Wisła - Nogat - Zalew Wiślany. Kiedy Polska przyjmie i ratyfikuje europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) lub rozpocznie negocjacje w tej sprawie? Jak pan minister wytłumaczy fakt, że wszystkie kraje sąsiadujące z Polską, biedniejsze od nas, przystąpiły już do porozumienia AGN, ostatnio Ukraina w 2010 r., a Polska prowadzi zupełnie inną politykę w tej dziedzinie, czyli po prostu jej nie prowadzi, blokując integrację tej europejskiej sieci dróg wodnych? Chodzi przecież też o wszelkie dobrodziejstwa, które może ona wnieść, także w zakresie ekologii, kosztów transportu itd. Czy rząd polski zamierza, jeśli tak, to kiedy, przyjąć strategię działania w zakresie śródlądowych dróg wodnych i ich włączenia do europejskiego systemu? Czy rząd polski włączy się do działania władz Ukrainy i Białorusi mającego na celu przygotowanie studium wykonalności dotyczącego drogi wodnej E40 Bałtyk - Morze Czarne? (Dzwonek) Dlaczego w grupach roboczych pracujących nad tą sprawą nie znajdują się przedstawiciele polskich urzędów centralnych, mimo kilkukrotnych zaproszeń wystosowanych w tej sprawie przez władze Ukrainy i Białorusi, a także niektóre samorządy w Polsce?

    Proszę mi odpowiedzieć na te pytania, jeśli nie dziś, to na piśmie. Oczekuję odpowiedzi. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.


40 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy