Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Wysoka Izbo! Straty wynikające z unikania opodatkowania poprzez nieujawnianie dochodów, od których płacony jest podatek przez osoby fizyczne, szacowany jest na 70 mln zł rocznie, co pan minister dzisiaj potwierdził. Z pewnych opracowań Biura Analiz Sejmowych wynika, że o wiele poważniejszym problemem są straty dla budżetu państwa wynikające z międzynarodowego unikania opodatkowania. Straty z tego tytułu dla polskiego budżetu np. w roku 2011 szacowano na 8-10 mld zł. O tym, że jest to poważny problem, świadczą także zmniejszające się wpływy z CIT i zachwianie proporcji pomiędzy PIT i CIT we wpływach budżetowych.

    Chciałabym wobec tego zapytać: Czy rząd podjął jakieś działania, aby ten problem rozwiązać, aby Polska była bardziej konkurencyjna (Dzwonek) dla międzynarodowych przedsiębiorstw, które chcą legalnie, uczciwie płacić podatki? Czy jest powołany jakiś zespół specjalistów w ministerstwie? Czy są podjęte prace legislacyjne w tym właśnie zakresie? Dziękuję.Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy