Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44, 134 i 134-A) - trzecie czytanie. Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W ostatnim roku został zakończony remont torów na trasie Warszawa - Terespol, wydano na to 750 mln zł. Wszyscy cieszymy się,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-29 20:54Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Żyjemy w społeczeństwie informatycznym, już dzieci w przedszkolu umieją posługiwać się iPhone˝ami, komputerami, a Internet jest w powszechnym użyciu.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 20:13Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Wysokie ceny oleju napędowego sprawiają duże trudności ważnej grupie Polaków, czyli rolnikom. Myślę, że ich los panu nie jest obcy. Niedługo zbliża się wiosna i prace polowe, w związku z tym będzie duże zużycie oleju napędowego i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 15:51Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Informacja rządu o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2010 r. (druk nr 45) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 117). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 11:19

Zobacz także:Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W naszej ocenie ten budżet nie jest dobry, ale skoro państwo uważacie, że tak nie jest, pytam, po pierwsze, dlaczego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 07:36Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 102 i 113). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 21:42Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie ministrze, w dzisiejszym pana wystąpieniu - nie ma pana ministra jak zwykle - całkiem został... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 16:22

Zobacz także:Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Małgorzata Sadurska:     Panie marszałku, czy pan ustawia poprzeczkę... 1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 16:22Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. (druki nr 73 i 126). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:54

Zobacz także:Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 101 i 107). Poseł Krzysztof Michałkiewicz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam krótkie pytanie. W uzasadnieniu przytaczają państwo - ministerstwo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 21:26

Zobacz także: