Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister! W pewnym momencie odniosła się pani do mojego pytania, jak gdyby sugerując, że uczyniłem zarzut, iż w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-01 22:53

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Moje dwa pytania dotyczą dwóch zdumień. Pierwsze zdumienie. Dzisiaj z ust ministra edukacji, z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-01 22:53

Zobacz także:Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Beata Mazurek:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Większość środków otwartych funduszy emerytalnych została zamieniona na emitowane przez ministra finansów obligacje. Jaka część składek emerytalnych zapłaconych do otwartych funduszy emerytalnych jest zdeponowana w obligacjach? Te obligacje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-31 22:16Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Chciałabym zabrać głos w następującej sprawie. Niska efektywność otwartych funduszy emerytalnych zmusza do postawienia pytania o sens ich utrzymywania. Jaki sens ma utrzymywanie OFE, jeśli lokaty w obligacje emerytalne oraz depozyty w instytucjach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-31 22:16

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Wysoka Izbo! Pani Minister! W oficjalnej propagandzie chwali się osiągnięcia okresu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-31 22:16

Zobacz także:Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Rząd RP renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu Unii Europejskiej z respektowaniem zobowiązań Stron Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokołu z Kioto (druki nr 142 i 251). Poseł Adam Abramowicz:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-29 16:54Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym zadać panu pytanie, czy pan na pewno wie, co się dzieje na tych budowanych autostradach, bo pokazują pana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Raport Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku (druk nr 118) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 145). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze Gospodarki! Chciałoby się zadać pytanie panu ministrowi. Panie ministrze, w ostatnim czasie występuje bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Ministrze! Dlaczego rząd chce wpychać dwutlenek węgla w pokłady geologiczne po cenie według ministra gospodarki około 100 euro za tonę, co spowoduje horrendalny wzrost cen energii, ciepła, stali, szkła, cementu, papieru i stworzy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Raport Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku (druk nr 118) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 145). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego dokumentu ˝Raport o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także: