Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 348). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 348). Poseł Jerzy Rębek:     Dziękuję bardzo, panie marszałku, ale przygotuję się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46

Zobacz także:Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druk nr 382). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytania do przedstawicieli wnioskodawców związane z Komisją... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 348). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytania do wnioskodawcy są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 393). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po raz kolejny PO i PSL próbują pod płaszczykiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 11 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Beata Mazurek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! My, Prawo i Sprawiedliwość, tą poprawką chcemy zdjąć przymus pracy kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Chcemy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 21:59Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 318). Poseł Jerzy Rębek:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Otóż pytania powtarzały się. Rodzi się taka obawa, czy ten zapis w jakiś sposób nie ograniczy praw obywateli do głosowania w trakcie drugiej tury... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 318). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, bo jest to projekt poselski.     Projekt ustawy proponuje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Krzysztof Michałkiewicz:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Proponowane zmiany w ustawie o emeryturach nie rozwiązują żadnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Lech Sprawka:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Na wstępie, nauczony doświadczeniem - mam na myśli odpowiedź na moje pytania po pierwszym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także: