Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jerzyrebek
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 17:12

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2013 r.˝ (druk nr 2448) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 2518). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Kiedy spojrzymy na mapę rozmieszczenia specjalnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-30 13:28

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2374). Poseł Jerzy Rębek:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie marszałku, gdyby ten zapis ust. 2 w art. 74a brzmiał tak: ˝Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 17:48

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

10, 11 i 12 punkt porządku dziennego:   10. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza (druk nr 512).   11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-11 21:28

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2041 i 2078). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 08:56

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2019). Poseł Jerzy Rębek:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Pośle! Myślę, że pojawił się pewien problem w polskiej demokracji. Otóż tym problemem jest przede wszystkim frekwencja wyborcza. Ta frekwencja, zauważamy, z wyborów na wybory coraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-27 11:48

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druki nr 2000 i 2026). Poseł Jerzy Rębek:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Rzeczywiście są problemy, jeśli chodzi o funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-26 11:10

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1885). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie pośle, nigdy nie słyszałem, aby księża promowali konkretne osoby czy konkretne partie. Promują konkretne idee...     (Poseł Anna Paluch: A Rasia listy do proboszczów...)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-23 19:59

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Pan minister Korolec zostanie prezydentem konferencji stron. Konkluzje z Doha zakładają, że porozumienie dotyczące okresu po roku 2020 obejmie wszystkie państwa świata, w tym Chiny, Indonezję, Indie, Brazylię.     Jak pan minister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-27 10:21

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 24 października 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji - ˝Ratuj maluchy i starsze dzieci też˝ (druk nr 1635). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-25 18:33

Zobacz także: