Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W uzasadnieniu projektu ustawy, druk nr 329, jest takie ciekawe stwierdzenie, że podniesienie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Beata Mazurek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie pośle, gdybym chciała się odnieść do pana wypowiedzi, to powiedziałabym tak: jaki poseł,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję bardzo, pani marszałek.     Panie ministrze, chciałabym zapytać, czy państwo przeprowadzaliście... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-30 22:58Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-30 22:58Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329). Poseł Lech Sprawka:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Dla systemu emerytalnego wiek emerytalny jest czynnikiem wtórnym. Pierwotnym jest przede wszystkim to, ile wpłynie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także:Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Uważam, że bulwersującym, wręcz szokującym problemem jest to, że po okresie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także: