Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (druk nr 98) wraz ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk nr 219). Poseł Jerzy Rębek:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Po raz kolejny powraca sprawa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 01 marca 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA (druk nr 24). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Mam następujące pytanie. Czy rząd ma plan awaryjny na wypadek, gdyby Lotos został przejęty przez podmioty rosyjskie,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 01 marca 2012 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 201 i 203). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Czy w budżecie zaplanowane są przychody z tytułu kar nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podmioty, które nadzoruje Komisja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00

Zobacz także:Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 01 marca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Projekt zgłoszony przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest na pewno bardzo istotny. Myślę,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 01 marca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Panie Prezesie! Pani Minister! Pierwsze pytanie brzmi: Jakie jest ostateczne stanowisko rządu wobec projektu tej ustawy? Dlatego że załączone... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00

Zobacz także:Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Za GMO stoi potężne lobby światowych koncernów wspieranych przez służby dyplomatyczne państw, w których te koncerny mają siedziby. Projekt prezydencki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Jerzy Rębek - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 192). Poseł Jerzy Rębek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że narodowe fundusze inwestycyjne podtrzymują... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35

Zobacz także:Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

Sekretarz Poseł Małgorzata Sadurska:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Etyki Poselskiej - godz. 9.30,     - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 9.30,     - Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 9.30,     - do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 182). Poseł Małgorzata Sadurska:     Pani poseł.     (Poseł Tomasz Kulesza: Nie, nie, absolutnie...)     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Wysoka Izbo! Jednym z argumentów, którymi posługują się lobbyści upraw genetycznie modyfikowanych, a konkretnie firmy paszowe funkcjonujące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35

Zobacz także: