Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kolaczleszczynska


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego wynikających z procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 12:40Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-04 20:14Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-23 19:56Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-10 17:31Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-10 17:13Zofia Czernow, Agnieszka Kołacz Leszczyńska, Waldemar Sługocki - pytanie z 14 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Posłanki Zofia Czernow i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - PO w sprawie zmiany kształtu Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" 2014-2020 wykluczającego możliwość systemowego, horyzontalnego wsparcia miast subregionalnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 09:47


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:45Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 3101 i 3124). Poseł Sprawozdawca Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 21:30Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 2737) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2808). Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 18:05Ligia Krajewska i Agnieszka Kołacz Leszczyńska - pytanie z 9 października 2014 r.

7 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Ligia Krajewska:     Pani Marszałek! Pani Minister! Chciałabym zapytać, czy założenia, które zostały zawarte w projekcie w odniesieniu do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, rzeczywiście spełniają normy gwarancji dla przyszłych tak zwanych pożytkobiorców. Pytam, ponieważ coraz częściej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 11:50