Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kolaczleszczynska


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 06 marca 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1067 i 1118). Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-06 18:27Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Bardzo dobrze się dzieje, że po wielu dyskusjach, w różnych miejscach, w różnych gremiach, po bardzo głośno i dobitnie wypowiadanych argumentach zainteresowanych i mocno... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-25 20:01Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Zapytanie z dnia 21 lutego 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Moje pytanie będzie dotyczyło końcówki wypowiedzi pana ministra. Zacznę jednak od uzupełnienia tej informacji, gdyż w wystąpieniach, które otrzymujemy, podkreślany jest fakt, że mimo iż według przepisów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-25 16:23Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 1079). Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Panie Marszałku! Państwo Wnioskodawcy! Panie i Panowie Posłowie! Plany zmian w ustawie Kodeks spółek handlowych są zapewne słuszne i pożądane, jednak w przedstawionym projekcie próbujecie,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 22:10Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druki nr 716 i 747). Poseł Sprawozdawca Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-29 09:58Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druki nr 716 i 747). Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jako sprawozdawca komisji, podsumowując, niejako kończąc dotychczasowe prace... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-29 09:58Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Zapytanie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Wspomniana właśnie przez panią minister ustawa weszła w życiu 18 listopada 2011 r., więc czas jej obowiązywania jest bardzo krótki. Ponadto jej specyfika, dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-02 20:22Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-14 16:22Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Oświadczenie z dnia 01 marca 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje oświadczenie dotyczy utraty grodzkości przez Wałbrzych, moje rodzinne miasto. Utrata grodzkości nastąpiła wskutek wydania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00