Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druki nr 3338 i 3514).


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Omawiany projekt to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, a niekiedy na ludzkie dramaty, których czasami przy odrobinie wysiłku i umiejętności skorzystania z profesjonalnej pomocy czy podpowiedzi można by uniknąć.

    Jako posłowie mamy ogromną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań osób, które takiej pomocy szukają. Trafiają do naszych biur z przeróżnymi problemami, czasami są to tylko zwykłe porady i podpowiedzi czy umiejętne pokierowanie zainteresowanych do odpowiednich biur, urzędów. Wielokrotnie jest to pomoc w pisaniu różnego rodzaju pism procesowych, ale gro spraw to prawdziwe dramaty, zagmatwane i trudne do rozwiązania ludzkie problemy.

    Chciałabym zwrócić uwagę i poprosić pana ministra, aby szczególną uwagę skierować na to, by już po fizycznym utworzeniu nieodpłatnych punktów pomocy prawnej bardzo mocno skupić się na tym i przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję informacyjną, która pozwoli zainteresowanym nie tylko uzyskać wiedzę, gdzie pomoc można uzyskać, ale doda też odwagi osobom, które potrzebują pomocy, do skorzystania z porady. Często zdarza się, że osoby potrzebujące pomocy właśnie z powodu braku odwagi, zwykłego wstydu albo nieumiejętności (Dzwonek) podzielenia się swoim problemem z obcą osobą, nawet jeśli jest życzliwa, docierają po pomoc w ostatnim momencie, kiedy niestety niewiele jest możliwości dobrych rozwiązań, które wcześniej zostały zaprzepaszczone. Dziękuję bardzo.Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa


289 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy