Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 3101 i 3124).


Poseł Sprawozdawca Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedłożyć sprawozdanie z prac tejże komisji nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej, zawartym w druku nr 3101. Sprawozdanie komisji o tym projekcie zawarte jest w druku nr 3124.

    Panie i Panowie Posłowie! Pierwsze czytanie omawianego projektu i dyskusja nad nim odbyły się na plenarnym posiedzeniu Sejmu w dniu wczorajszym, tzn. 4 lutego 2015 r., i decyzją Prezydium Sejmu projekt został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych.

    Celem przedstawionego projektu jest objęcie zwolnieniem od opłaty skarbowej odpisów skróconych aktów stanu cywilnego wydawanych w sprawach związanych z Kartą Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Podczas prac komisji przedstawiciele biura legislacyjnego rządu przedstawili uwagi i sugestie dotyczące procedowanego poselskiego projektu, które komisja zdecydowała się przedstawić w formie zgłoszonych poprawek.

    I tak oto pierwsza poprawka dotyczy tytułu ustawy, a właściwie wprowadzenia proponowanych przepisów nie, jak zostało to przedstawione w pierwszym czytaniu, do ustawy o opłacie skarbowej, tylko do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Kolejna zmiana wskazywana przez przedstawicieli biura legislacyjnego rządu, zawarta w art. 2, dotyczyła wejścia w życie przepisów. Mają one wejść w życie z dniem 1 marca 2015 r., a nie, jak było w pierwotnym tekście, 2 marca 2015 r.

    Poprawki zostały przyjęte przez komisję jednogłośnie, miały one jedynie charakter legislacyjny, a ich celem było wyeliminowanie błędów i jednocześnie uproszczenie procedur, aby w konsekwencji można było jak najszybciej przeprowadzić proces legislacyjny i aby zmiany mogły wejść w życie w terminie pozwalającym zachować zwolnienie od opłaty skarbowej osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

    Przyjęcie proponowanego w sprawozdaniu projektu przyniesie pozytywne skutki zarówno społeczne, jak i prawne. Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany te nie wywołają skutków gospodarczych, jak również nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych przedstawione poprawki uzyskały pozytywną opinię rządu, a komisja przyjęła je jednogłośnie, podobnie jak całą ustawę.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niech mi będzie wolno w imieniu Komisji Finansów Publicznych rekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie przedłożonego sprawozdania. Dziękuję bardzo.Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.


202 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy