Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1949 i 2161).


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dyskutujemy dziś o ustawie, na którą od bardzo długiego czasu czekają tak urzędy pracy, jak i organizacje pozarządowe czy ośrodki pomocy społecznej, ale przede wszystkim beneficjenci, czyli osoby bezrobotne.

    Chciałabym poprosić pana ministra o informację dotyczącą zapisów o inicjowaniu przez powiatowe urzędy pracy samodzielnie bądź we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w ramach programu ˝Aktywizacja i integracja˝ w kontekście osób niepełnosprawnych.

    Według dostępnych danych ze świadczeń pomocy społecznej korzysta 2% osób niepełnosprawnych, a jeżeli są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, mają status poszukujących pracy. Czy prawdą jest, że według zapisów tej ustawy te osoby mogą zostać wykluczone z tego programu, jeśli nie będzie zapisu wprost mówiącego o udziale w tym programie osób niepełnosprawnych, o orzeczonej niepełnosprawności i niepracujących zawodowo? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.


1365 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy