Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 2737) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2808).


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Moje pytanie będzie dotyczyło wniosków, które składają rodzice do poradni psychologiczno-pedagogicznych o wydanie opinii dotyczących odroczenia realizacji obowiązku szkolnego sześciolatków. Przypomnę tylko, że wnioski takie mogą być składane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub już w trakcie jego trwania do końcu roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Minęło już kilka dni nowego roku i chciałabym zapytać panią minister, prosić o informację: Ilu rodziców zdecydowało się na poddanie swoich dzieci takiemu badaniu i ile było opinii stwierdzających, że jednak dany sześciolatek nie powinien uczęszczać do klasy I? Może ważniejsze jest jednak pytanie, czy mamy informację, czy rodzice, prosząc o taką opinię, robili to w momencie, kiedy rzeczywiście zauważali, że w rozwoju ich dzieci brak jest dojrzałości szkolnej, czy wynikało to ze zwykłej miłości i troski o ich 6-letnie pociechy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


349 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy