Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • killionmunyama
  • munyama
  • wielkopolskie


Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (druki nr 605 i 1196). Poseł Killion Munyama:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-06 23:39

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 20 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Poświęcę parę minut, które zostały, na polską politykę w krajach Afryki Subsaharyjskiej przede wszystkim. Proszę zwrócić uwagę na to, że w polityce zagranicznej należy również... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-21 22:59

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Oświadczenie z dnia 07 marca 2013 roku.

Oświadczenia. Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Wielkopolskim obchodzi oficjalnie swoją 120. rocznicę powstania. To niewątpliwie wyjątkowy jubileusz, ale przede wszystkim wspaniała historia organizacji, przez którą przewinęło się kilkuset członków. Nie można przecież zapomnieć, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-11 17:50

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 812 i 1090). Poseł Killion Munyama:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie, które często zadawane jest przez przewoźników, przede wszystkim mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-23 23:16

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-23 09:29

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wstrzymania przez Komisję Europejską wypłaty 4 mld euro funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów ˝Infrastruktura i środowisko˝ oraz ˝Rozwój Polski Wschodniej˝, a także możliwości utraty unijnych środków na budowę kolei oraz braku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-09 21:20

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1045). Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! System bankowy w Polsce funkcjonował i funkcjonuje sprawnie. Praktycznie w uzasadnieniu do tego projektu czytamy, że według szacunków Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 07:32

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806). Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jestem jak najbardziej za deregulacjami, ponieważ wiadomo, że rynek jest jakby głównym regulatorem w tym momencie.     (Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-01 21:01

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 09 listopada 2012 roku.

23 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat polityki europejskiej. Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! A propos paktu fiskalnego warto właśnie zwrócić uwagę na to, że Polska de facto już uczestniczy w procedurze dysponowania finansami publicznymi w ramach ostatnio wprowadzonych rozwiązań Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-31 19:53

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 07 grudnia 2012 roku.

30 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej po 2013 r. w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 oraz sposobu realizacji uchwały Sejmu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-23 21:00

Zobacz także: