Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806).


Poseł Killion Munyama:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jestem jak najbardziej za deregulacjami, ponieważ wiadomo, że rynek jest jakby głównym regulatorem w tym momencie.

    (Poseł Romuald Ajchler: Nie, już wiadomo, że nie.)


16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806).


Poseł Killion Munyama:

    Jako przedstawiciel środowiska naukowego pragnę również przypomnieć, że uczelnie kształcą w ramach studiów podyplomowych wielu absolwentów, którzy praktykują niektóre zawody. W związku z tym mam pytania. Czy pan minister przewiduje rozwiązania buforowe, typu dania uczelniom możliwości szkolenia na rzecz uzyskania certyfikatu, co umożliwi im dalsze kształcenie w ramach studiów podyplomowych? Jeśli bowiem nie będzie tej furtki, to uczelnie stracą po prostu źródła finansowania. A drugie, chciałbym zapytać, co się stanie właśnie z korporacjami zawodowymi, gdy przestaną, powiedzmy, nadawać certyfikaty bądź uprawnienia do zawodów? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.


93 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy