Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • killionmunyama
  • munyama
  • wielkopolskie


Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 10 października 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Killion Munyama:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał parametryzacji wszystkich jednostek naukowych, przyznając kategorie A+, A, B i C. W jaki sposób parametryzacja przyczyni się do poprawy jakości kształcenia i badań... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-13 14:44

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r. (druki nr 1642 i 1706). Poseł Killion Munyama:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 19:42

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 15:32

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 14:34

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (druki nr 1362 i 1375). Poseł Killion Munyama:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt ustosunkować się do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 22:38

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych ˝Rodzina na swoim˝ oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (druk nr 1257) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 09:42

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. (druki nr 1245 i 1326). Poseł Sprawozdawca Killion Munyama:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-25 13:57

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Oświadczenie z dnia 09 maja 2013 roku.

Oświadczenia. Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W połowie lat 60. z inicjatywy ówczesnych władz oświatowych oraz pani Zofii Jachimczyk przystąpiono do organizacji klas specjalnych. W roku szkolnym 1964-1965 w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie powstała klasa dla uczniów, którym obniżono wymagania programowe, aby umożliwić im ukończenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-15 22:35

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1035 i 1201). Poseł Killion Munyama:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani poseł sprawozdawcy komisji. Wiadomo, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-07 11:06

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (druki nr 605 i 1196). Poseł Killion Munyama:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bankowy tytuł egzekucyjny, mówiąc najprościej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-07 09:57

Zobacz także: