Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • killionmunyama
  • munyama
  • wielkopolskie


Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 245). Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na wstępie muszę przyznać, że mimo że początkowo pozytywnie zapatrywałem się na tę zmianę, to stwierdzić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czas odejść od ekonomii politycznej socjalizmu. Z danymi nie można... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam pytanie do pana przedstawiciela wnioskodawców.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 229 i 235). Poseł Killion Munyama:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Większość krajów Afryki Subsaharyjskiej osiąga dzisiaj bardzo dobry wzrost gospodarczy, wynoszący od 5 do 11%. Są to dobre wieści, żeby nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Zapytanie z dnia 15 marca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Killion Munyama:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! W dniu 21 stycznia br. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziła wniosek polskich władz o udostępnienie elastycznej linii kredytowej, tzw. flexible credit line, w wysokości 19 mld SDR na 2 lata.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2011 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oby ten czarny scenariusz, o którym mówił pan poseł Mroczek, się nie spełnił.     Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że kiedy mówimy o deprecjacji złotego, mówimy również o sytuacji, w której każde osłabienie złotego o 10 gr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgodnie z założeniami i ideą zrównoważonego rozwoju - sustainable development - wszelkie procesy i działania społeczno-gospodarcze prowadzone na terenie Polski, a w związku z tym również określające i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Killion Munyama: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: