Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • killionmunyama
  • munyama
  • wielkopolskie


Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Radzie Fiskalnej (druk nr 611). Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić wątpliwość, która się we mnie po prostu zrodziła po przeczytaniu projektu ustawy o Radzie Fiskalnej. Jest to wątpliwość dotycząca zasad logicznego formułowania tekstu projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Oświadczenie z dnia 13 września 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wykształcenie sprawia, że widzimy i rozumiemy więcej, a przez to pełniej odczuwamy świat. Dla młodego człowieka, który dopiero wkracza w dorosłość, największym skarbem, który doceni nieraz dopiero po latach, jest jego szkoła - nauczyciele i grupa rówieśnicza. Dzisiaj, stojąc przed... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Killion Munyama:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Myślę, że należy zatkać czarne dziury, o których jeden z przedmówców mówił. Domyślam się, że w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku.

9, 10 i 11 punkt porządku dziennego:   9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 447,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-29 10:11

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-14 16:22

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-14 16:22

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 375 i 527). Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam pytanie do pana ministra. Mianowicie zastanawiam się nad tym, czy przeniesienie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 17:59

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji zmian zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (druki nr 194 i 209). Poseł Killion Munyama:     Dziękuję.     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustaw (druki nr 282 i 337). Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ustawa w proponowanym brzmieniu jest nieodzowna wobec konieczności stworzenia w polskim ustawodawstwie podstaw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji zmian zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (druki nr 194 i 209). Poseł Killion Munyama:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także: