Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jacekkwiatkowski


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3107 i 3343). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Wiadomo, że jeżeli są dystrybutorzy dopalaczy i mamy taką sytuację, że w tej chwili chcemy tych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:21

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3107 i 3343). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! 5 lat temu w tym miejscu kłamca, oszust czy bajkopisarz mówił o przygotowaniu perfekcyjnego projektu w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:16

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2997 i 3269). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Dopiero niedawno skończyliśmy prace nad ustawą, która miała zablokować wywóz leków za granicę. Okazało się,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 19:01

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 18:01

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2013 r. (druk nr 2852) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3125). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch wobec tego punktu obrad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 12:38

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

24 i 25 punkt porządku dziennego:   24. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 2109) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 2743).   25.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-10 10:52

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3003). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wczoraj, gdy szedłem do budynków sejmowych, po drodze widziałem człowieka, który grzebał w śmieciach, w koszu na śmieci, i zastanawiam się, czy my jesteśmy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-09 19:23

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2611) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2937). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 19:48

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie akurat do pana ministra.     Zgłosiła się do mnie farmaceutka, która prowadzi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 14:53

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2765 i 2785). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pragnę przedstawić stanowisko klubu Twój Ruch odnośnie do rozpatrywanego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-14 18:51

Zobacz także: