Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • bublewicz
  • video
  • warminskomazurskie


Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 10:15Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 20:58Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 20:39Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Beata Bublewicz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Z satysfakcją i zainteresowaniem wysłuchałam wystąpienia pana ministra, w którym racjonalnie przedstawił pan zadania polskiej polityki zagranicznej. We współczesnym świecie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 16:21Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Beata Bublewicz:     Dziękuję bardzo.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 05:41Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Beata Bublewicz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zanim zadam pytanie, chciałabym przyłączyć się do głosu moich kolegów przedmówców, którzy zadali słuszne pytania, pytając, jak pan poseł Szmit, o wytyczne techniczne budowy dróg, czy jak pan poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 12:31Michał Szczerba i Beata Bublewicz - pytanie z 11 września 2014 r.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Beata Bublewicz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Cztery lata temu została podpisana umowa dotycząca dofinansowania projektu utworzenia Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Umowa przewiduje przekazanie dotacji ze środków Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 09:56Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 2498 i 2570). Poseł Beata Bublewicz:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Podczas posiedzenia komisji wysłuchano długiej dyskusji, a także wszystkich posłów zgłoszonych do zabrania głosu. Komisja Spraw Wewnętrznych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 15:56
Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

Sekretarz Poseł Beata Bublewicz:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Polityki Senioralnej - godz. 9.30,     - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,     - Finansów Publicznych - godz. 10,     - Gospodarki - godz. 10,     - Samorządu Terytorialnego i Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 09:19