Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Poprawione sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1859 i 3922).


Poseł Beata Bublewicz:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, czy prawdą jest, że najnowsze badania, które zostały przeprowadzone, wskazują na to, że ponad 20% kierowców przejeżdża przez pasy nawet wtedy, kiedy inny kierowca obok zatrzyma się? Czy prawdą jest, że w ostatnim roku wzrosła o kilkaset liczba wypadków na pasach? Czy prawdą jest, że 85% kierowców i pieszych, jak wynika z badań, które były prowadzone przez niezależne ośrodki, również Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, popiera zmianę, nad którą teraz debatujemy, zgodnie z którą pieszy oczekujący przed przejściem dla pieszych ma mieć pierwszeństwo przed zbliżającym się pojazdem? I ostatnia, bardzo ważna sprawa. Badania wykazały, że najdłużej na przejście przez zebrę czekają seniorzy. Czy w związku z tym ta zmiana legislacyjna wychodzi naprzeciw wspieraniu osób starszych, polityce senioralnej? A to osoby starsze oczekują najdłużej ze wszystkich grup, które były obserwowane i badane, na to, aby bezpiecznie pokonać przejście?

    Przykro mi słuchać takich stwierdzeń (Dzwonek), jakie wygłosił tutaj mój przedmówca, ponieważ wynikają one z głębokiej niewiedzy, nieznajomości rzeczywistości i tego, na jakie niebezpieczeństwo narażeni są piesi na przejściach dla pieszych w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni dzięki tej zmianie, dzięki tej ustawie. Dziękuję.Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami


65 wyświetleń