Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Poseł Beata Bublewicz:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoki Sejmie! Tak, panie pośle, w 15 krajach Unii Europejskiej, w których ten przepis obowiązuje, radykalnie zmniejszyła się liczba zabitych pieszych. Co więcej, można powiedzieć, że jeżeli niczego nie zmienimy, to taki poziom bezpieczeństwa pieszych, jaki jest w Holandii, osiągniemy za ok. 30 lat. Jeżeli nie zrobimy nic i zaakceptujemy taką tendencję spadkową, jaka jest obecnie, to zmniejszymy liczbę zabitych pieszych na polskich drogach o połowę za 32 lata. Warto pamiętać, że wskaźnik zagrożenia pieszych na polskich drogach jest trzykrotnie wyższy niż średni wskaźnik w Unii Europejskiej i aż 10-krotnie wyższy niż w Holandii. Co osiem godzin na polskich drogach ginie jeden pieszy. Najdłużej na przejście przez zebrę oczekują seniorzy. Najczęściej to właśnie seniorzy giną na pasach. Wszyscy będziemy kiedyś starzy, warto o tym pamiętać.

    Odpowiadając na drugie pytanie pana posła, dodam, że jest przewidziana kampania informacyjna, ponieważ ustawa zakłada roczne vacatio legis, czyli weszłaby w życie dopiero 1 stycznia 2017 r. Wszyscy jesteśmy pieszymi, ale piesi to najsłabsi i niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a najsłabszych trzeba zawsze chronić. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym


471 wyświetleń