Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Poprawione sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1859 i 3922).


Poseł Beata Bublewicz:

    Dziękuję, pani marszałek.

    Po pierwsze, badania są dla wszystkich ogólnie dostępne i są prowadzone przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i można się z nimi zapoznać. To mówię do tych, którzy nie wiedzą, gdzie przeczytać i gdzie te badania są publikowane.

    Po drugie, w 15 krajach Unii, gdzie pieszy jest chroniony na przejściu dla pieszych, nie ma takiej śmiertelności jak w Polsce, bo w Polsce co 8 godzin ginie jeden pieszy, a tam, w krajach zdecydowanie ludniejszych, o jeszcze większym natężeniu ruchu, ginie pieszych kilkanaście razy mniej niż w Polsce.

    Po trzecie, panowie, bardzo mnie dziwią panów dywagacje, dlatego że wynika z tego, że panowie w ogóle nie jesteście zorientowani, co dzieje się w innych krajach, które są liderami w Europie i na świecie pod względem zwiększania bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w ruchu miejskim, i jakie rozwiązania stosują. Argumenty, które stosujecie panowie w dyskusji (Dzwonek), mogły być używane kilkadziesiąt lat temu, ale nie teraz, tak że zachęcam do tego, panowie, żeby iść z duchem czasu i chronić zdrowie i życie ludzi, bo wy też kiedyś będziecie starzy i też kiedyś będziecie pieszymi. Dziękuję.Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami


145 wyświetleń