Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Naimski


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o działalności spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i spółek zależnych, w tym PGNiG Upstream International oraz o planach rozbudowy systemów przesyłowych gazu.Przedstawiają: - Minister Skarbu Państwa, - Minister Gospodarki, - Prezes PGNiG SA. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 09:38


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o ochronie złóż surowców energetycznych i zarządzaniu strategicznym w sektorze surowcowym. Przedstawiają: - Minister Gospodarki, - Minister Środowiska, - Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 15:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o stanie przygotowań do budowy elektrowni jądrowych w Polsce - przedstawiają: - Minister Gospodarki - Minister Skarbu Państwa - Prezes PGE Energia Jądrowa SA - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 10:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o górnictwie węgla brunatnego oraz o koncesjach wydobywczych do 2020 r., z uwzględnieniem: planów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania, skutków ekonomicznych konsolidacji pionowej wydobycia z wytwarzaniem oraz funkcjonowania rynków węgla brunatnego i energii elektrycznej - przedstawiają: - Minister Gospodarki - Minister Skarbu Państwa - Minister Środowiska -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-04 15:04


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o aktualnym stanie przygotowań do budowy nowych bloków w Elektrowni Opole.Przedstawiają: - Minister Skarbu Państwa, - Prezes PGE SA. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 09:22


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja Ministra Gospodarki o udziale górnictwa węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski.Informacja Ministra Gospodarki o zamierzeniach rządu dotyczących restrukturyzacji kopalni węgla kamiennego.Plany rozwoju Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego - przedstawiają: Minister Gospodarki, Prezes Kompanii Węglowej, Prezes... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 12:34


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja Ministra Gospodarki o systemie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji.Informacja o stanie prac nad rządowym projektem ustawy zmieniającym ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 10:06