Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Naimski


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 2508) - uzasadnia poseł Mirosław Pawlak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 09:04


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2551). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 12:02


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o nowych technologiach wykorzystania węgla – pozytywne i negatywne strony czystych technologii węglowych - przedstawia prof. nadzw. dr hab. Dobiesław Nazimek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 17:10


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2552). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-08 17:03


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 2490). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 12:31


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2352 i 2427). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 10:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2162 i 2413). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 14:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2352) – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 09:41


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2399). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-27 15:06


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2162) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Arkit. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-27 17:35