Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Naimski


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja na temat Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii (COM(2014) 15 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu - referuje Sekretarz stanu w MŚ Marcin Korolec.Informacja na temat Komunikatu Komisji do Parlamentu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 15:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druk nr 2775) - uzasadnia poseł Andrzej Czerwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 08:41


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druk nr 2768) - uzasadnia poseł Krzysztof Gadowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-01 13:06


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 10:08


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o japońskich technologiach węglowych i możliwościach ich zastosowania w Polsce - referuje przedstawiciel Tomo Group. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 10:14


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES) - cz. 1

Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-23 18:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-15 10:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 16:13


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o opłacie zastępczej jako elemencie systemu wsparcia kogeneracji - przedstawia Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak.Informacja o małych elektrowniach jądrowych - przedstawia dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. nadzw. AGH. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 09:35


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 2535) - uzasadnia poseł Mieczysław Kasprzak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 16:08