Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Naimski


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat wniesionej przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości w dniu 12 czerwca 2013 r. skargi przeciwko Polsce (postępowanie C-320/13 ) w sprawie braku przyjęcia przez Polskę przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Andrzej Czerwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 13:11


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2930 i 2962). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 19:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2930) - uzasadnia poseł Krzysztof Gadowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-02 16:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Wysłuchanie informacji przedstawiciela australijskiej firmy Linc Energy Adama Bonda o technologii podziemnego zgazowania węgla i jej roli w osiągnięciu niezależności energetycznej Polski.Wysłuchanie informacji prof. Rezy S. Abhari, Dyrektora Laboratorium Konwersji Energii Politechniki Federalnej w Zurychu pt. ,,Odnawialna energia dla Polski: holistyczna ocena generacji i transmisji oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 09:28


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o obowiązkach Polski wynikających z nowego pakietu energetycznego - przedstawia przewodniczący Komitetu ds. polityki klimatyczno-energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej Herbert Gabryś.Informacja o sytuacji przedsiębiorstw energochłonnych po planowanej zmianie zasad wsparcia odnawialnych źródeł energii - przedstawia przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 09:11


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 2775) - referuje przewodnicząca podkomisji poseł Mirosława Nykiel. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 09:42


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2805). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 19:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Prezentacja studium RWE: „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku.” - przedstawia Filip Thon Prezes Zarządu RWE Polska SA. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 10:13


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2768 i 2779). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 12:11