Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Naimski


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o skutkach wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.Przedstawiają: - Minister Gospodarki, - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 09:30


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Prezentacja przedstawiciela firmy EnerNoc Grzegorza Onichimowskiego o zarządzaniu popytem w energetyce.Prezentacja Przewodniczącego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Henryka Kalisia pt. ,,Efektywność energetyczna priorytetem w oszczędzaniu energii”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 13:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 3137). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-17 15:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o mechanizmach wsparcia inwestycji i projektów związanych z ochroną środowiska - przedstawia Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 10:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-22 11:03


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o fukcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr 3034 i 3055). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 02:39


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 2604 i 3006). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 09:26


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-13 10:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3034) - uzasadnia poseł Jacek Brzezinka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-13 17:28


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Prezentacja raportu: „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050”referują: - Andrzej Guła, Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska - dr Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 09:35